תוכן עניינים

״תקופת הקורונה״


.תודה גדולה לארגונים הממשלתיים והפרטיים על התושיה והרתמות מהירה למען האזרחים הותיקים. ארגון הידע ויצירת תכנים איכותיים ובשפע


מתחת לתמונה החביבה מצורפת חוברת מדהימה באדיבות גוינט -אשל. לחצו על האטב כדי לפתוח.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/164c0b89-e128-4fdb-a4ed-b6d297be9056/Untitled.png

CoronaHomeActivitiesHebrew_0.pdf